www.judonaursynowie.pl

Klub judo dla dzieciNa czym polega judo?

Judo jest sportem walki opierającym się na rzutach i chwytach, które mają na celu przewrócenie na plecy, bądź obezwładnienie przeciwnika leżącego na plecach. Zabronione są tu wszelkiego rodzaju uderzenia, kopnięcia oraz techniki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego.

Judo na ursynowieJakie korzyści płyną z uprawiania judo?

Judo jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu, uprawianie której prowadzi do bardzo wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Jest to sport rozwijający równomiernie wszystkie partie mięśni – w przeciwieństwie do sportów tzw. jednostronnych jak: tenis, szermierka, rzuty lekkoatletyczne itp. Symetryczny i systematyczny rozwój mięśni prowadzi do korekcji wad postawy. Bardzo duży procent w treningu judo zajmują ćwiczenia z gimnastyki i akrobatyki. Jedną z najważniejszych umiejętności jaką w treningu judo przyswajają sobie zawodnicy jest umiejętność bezpiecznego upadania, co niejednokrotnie może się przydać w życiu każdego z nas. Oczywiście nie można tu zapominać, iż judo jest sportem walki, a więc uczącym sposobów bronienia się przed napastnikiem.


Szkoła charakterów

zajęcia judoPoza umiejętnościami technicznymi oraz walorami zdrowotnymi płynącymi z uprawiania tego sportu ogromnie ważna jest strona psychiczna. Takie cechy wolicjonalne jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, nieustępliwość w dążeniu do celu, cierpliwość, poczucie obowiązku itp. to cechy charakteryzujące adeptów judo. Ciągłe pokonywanie barier psychicznych, polegające głównie na wykonywaniu ćwiczeń, które wydawały się nie do zrobienia i uodpornienie na stres poprzez starty w zawodach to główne czynniki wyrabiające tzw. mocny charakter. Dzięki judo dziecko uczy się walczyć o swoje. Na początku jest to miejsce na macie, miejsce na zbiórce, czy próba bycia lepszym od rówieśników w wykonywaniu ćwiczeń, przeradza się to w chęć bycia najlepszym i dążenie do samodoskonalenia się. Trening judo to swoista szkoła charakterów kształtująca osobowość zawodnika w duchu optymizmu i w wierze we własne siły. Judo z jednej strony uczy walki i sposobów wygrywania , a z drugiej - pokory i szacunku, oraz umiejętności honorowego przyjmowania porażki.

judoWychowanie przez sport

Ogromnie ważnym aspektem w judo jest tzw. wychowanie poprzez sport. Wszyscy zawodnicy bez względu na wiek muszą przyjąć zasady i reguły obowiązujące w klubie oraz podporządkować się panującej dyscyplinie. Wyrabianie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, punktualności i systematyczności w chodzeniu na treningi kształtuje podstawowe (jakże ważne) cechy charakteru. Judo jest sportem uczącym uczciwości i solidności. Jest to sport indywidualny, a nie drużynowy; tutaj w bezpośredniej walce na macie nikt nie pomoże. Niedokładne wykonywanie ćwiczeń, oszukiwanie podczas gier czy zabaw, kombinatorstwo i symulanctwo to wady, które są obnażane natychmiast. Już na pierwszych treningach dzieci przekonują się, że w judo trzeba solidnie pracować i nie ma tu miejsca na fuszerkę. Nie dopuszczalne są tzw. piłkarskie zachowania boiskowe. Za dyskusję z sędzią podczas zawodów zawodnik zostaje natychmiast zdyskwalifikowany. W zasadzie to nawet nie ma mowy o dyskusji gdyż przepisy walki zabraniają odezwania się choćby jednym słowem. Regulamin walki wyklucza także tzw. symulowanie, gdyż lekarz, który wchodzi na matę podczas walki nie ma prawa udzielić pomocy zawodnikowi, może jedynie orzec czy zawodnik jest w stanie walczyć, czy nie.

Judo to jeden z najbardziej selekcyjnych sportów

najlepsze judoJudo jak i większość sportów walki jest sportem charakteryzującym się bardzo dużą selekcją naturalną. Już po pierwszych 2-3 treningach rezygnuje z dalszych zajęć około 20 % dzieci. Jaki jest powód tak szybkiej rezygnacji z zajęć, za którymi pozostałe dzieci przepadają? Główny powód to brak odporności na ból, a ściślej ujmując na kontakt z drugą osobą. Gros zabaw i ćwiczeń w grupach początkujących polega na przepychaniu się, ciągnięciu czy mocowaniu. Niektóre dzieci zniechęcają się błyskawicznie jeżeli zostaną przewrócone lub popchnięte przez drugie dziecko. Kolejne 20 % odpada po zajęcia judo na ursynowieNowym Roku i feriach zimowych. Podczas zajęć, dzieci na każdym kroku rywalizują ze sobą, i jeżeli są słabsze, czy mniej sprawne to szybko się zniechęcają, rezygnując z dalszych treningów. Judo to sport indywidualny, a więc wszelkie niepowodzenia są bardziej dotkliwe niż w dyscyplinach drużynowych (piłka nożna, koszykówka itp.) gdzie porażka rozkłada się na całą drużynę. Kolejny etap selekcji to pierwsze zawody, podczas których naprawdę okazuje się co sobą prezentuje dana osoba. Wielu bardzo sprawnych fizycznie i dobrych technicznie zawodników nie potrafi sobie poradzić podczas zawodów. Przegrywają ze słabościami swojego charakteru. Występ na dużej sali przed dużą publicznością, walka z zawodnikiem z innego klubu czy strach przed porażką, to czynniki, które powodują, że zawodnik przegrywa zawody jeszcze przed wejściem na matę. Wystarczą jedne takie zawody i dziecko może dojść do częstokroć błędnego wniosku, że judo to sport nie dla niego. I tu ogromnie ważna jest rola rodziców, którzy powinni dodawać otuchy i podtrzymywać na duchu młody kształtujący się charakter.

Częstym momentem rezygnacji z uprawiania sportu jest przedłużona choroba, po której dziecko boi się wybrać na trening z obawy, iż może nie „nadgonić materiału”. Jest to bardzo błędne podejście, gdyż wszystkie elementy techniczne są systematycznie powtarzane i po paru treningach braki same się niwelują. Bardzo ważną rzeczą jest aby zawodnik, który jest kontuzjowany, przeziębiony czy w okresie rehabilitacji był obecny na treningu. Może on nie ćwiczyć, a tylko obserwować trening. W ten sposób nie traci kontaktu z kolegami i klubem oraz nie ma poczucia nie znajomości „materiału”.

Moje dziecko jest całe poobijane!

judo dla dzieciJudo to sport kontaktowy, w którym nie da się uniknąć siniaków i otarć. Ćwiczenia i zabawy podczas treningów bardzo często polegają na przepychaniu, przewracaniu, ciągnięciu. Wiele jest tu turlania się po sobie, czołgania jedno po drugim itd. Taki rodzaj treningu ma na celu zahartowanie ciała. W którymś momencie dzieci przestają zwracać uwagę, że ktoś je popchnie.

Higiena osobista

W przepisach walki Światowej Federacji Judo w artykule 4 – „Higiena”, czytamy:

  1. Odzież „judogi” powinna być czysta, sucha i pozbawiona nieprzyjemnego zapachu.
  2. Paznokcie na rękach i nogach powinny być krótko obcięte.
  3. Osobista higiena zawodnika powinna być na właściwym poziomie.
  4. Długie włosy muszą być związane, aby nie przeszkadzały drugiemu zawodnikowi.

Zawodnik, który nie spełnia powyższych warunków nie może być dopuszczony do udziału w zawodach.
Jak widać już same przepisy judo narzucają podstawowe zasady utrzymywania higieny.